Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLIV pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
2/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLIV Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały
4/XLIV Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały
5/XLIV Załącznik nr 1 negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
6/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XLIV Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały
9/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIV negatywnie negatywnie negatywnie pozytywnie


Załącznik nr 1 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o wycofanie projektu uchwały przez wnioskodawcę i przedłożenie go na następnej sesji Rady Miejskiej po wspólnym wypracowaniu projektu regulaminu przez radnych.