Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

opinie

 

DRUK
NR
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1/LII Komisja przyjęła do wiadomości "Ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r." Komisja przyjęła do wiadomości "Ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r."  Komisja przyjęła do wiadomości "Ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r." Komisja przyjęła do wiadomości "Ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Gryfino za 2021 r."
2/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
10/LII negatywnie pozytywnie negatywnie negatywnie
11/LII negatywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
12/LII pozytywnie pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu ustawy pozytywnie