Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1-1/LVIII negatywnie Komisja nie głosowała negatywnie negatywnie
1-2/ LVII negatywnie Komisja nie głosowała Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie
2/ LVIII negatywnie Załącznik nr 1. negatywnie negatywnie
3/ LVIII negatywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

Zał. Nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o określenie stawek podatku nie większy niż 16,1% do każdej pozycji.