Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XL Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XL Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XL pozytywnie negatywnie negatywnie pozytywnie
7/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XL pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XL pozytywnie pozytywnie Komisja wypracowała projekt uchwały pozytywnie