Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/LXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LXIV Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
5/LXIV Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
Komisja nie zajęła
stanowiska
6/LXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXIV pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXIV pozytywnie Komisja zaopiniowała
wniosek negatywnie
Komisja zaopiniowała
wniosek negatywnie
pozytywnie
10/LXIV pozytywnie Komisja zaopiniowała
wniosek negatywnie
Komisja zaopiniowała
wniosek negatywnie
pozytywnie
11/LXIV pozytywnie Komisja nie otrzymała
projektu uchwały
Komisja nie otrzymała
projektu uchwały
pozytywnie
12/LXIV pozytywnie Komisja nie otrzymała
projektu uchwały
Komisja nie otrzymała
projektu uchwały
pozytywnie