Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie nie zajęła stanowiska
6/XII nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska nie zajęła stanowiska
7/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XI8 pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XII pozytywnie pozytywnie komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie