Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXII Załącznik nr 4 Załącznik nr 1 pozytywnie Załącznik nr 2
8/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
10/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12XXII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13XXII Załącznik nr 5 negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 3
14XXII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje, aby zmieniono zapis §4 ust.2 z „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)” na „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 , stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3. 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).”

Załącznik nr 2 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby zmieniono zapis §4 ust.2 z „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)” na „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 , stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3. 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)”, oraz o to aby w §14 ust.2 dookreślić czas.

Załącznik nr 3 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pozytywnie.

Załącznik nr 4 - Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby zmieniono zapis §4 ust.2 z „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)” na „Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 , stanowi 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3. 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)”, oraz o to aby w §14 ust.2 dookreślić czas.

Załącznik nr 5 – Komisja Rewizyjna wypracowała nową wersję uzasadnienia. Komisja zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawkami oraz z nową wersją uzasadnienia pozytywnie.