Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIV Komisja przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej do wiadomości Komisja przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej do wiadomości Komisja przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej do wiadomości Komisja przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej do wiadomości
2/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIV Komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 1 negatywnie Załącznik nr 2
9/XXXIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXIV Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego nie zajęła stanowiska i wnioskuje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały DRUK Nr 8/XXXIV w celu prawidłowego przygotowania projektu zgodnie ze złożoną skargą do Rady Miejskiej.

Załącznik nr 2 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie zajęła stanowiska i wnioskuje do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o poprawne przygotowanie projektu uchwały DRUK Nr 8/XXXIV zgodnie ze złożoną skargą mieszkańców do Rady Miejskiej.