Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLVI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XLVI Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
3/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XLVI pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
8/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLVI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
10/XLVI pozytywnie Załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie
11/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XLVI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie


Załącznik Nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje wprowadzenie następujących autopoprawek do projektu budżetu:

  1. Zakup i montaż solarnego oświetlenia w miejscowościach: Steklno, Żórawki, Żórawie - Zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000,00zł: Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 zadanie przygotowanie projektu uzbrojenia terenów na wschód od Jana Pawła II.
    Zwiększenie wydatków o kwotę 100 000,00 zł: dział 900, rozdział 90015 paragraf 6050,- oświetlenie ulic, placów i dróg, zadanie zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Steklno, Żórawki i Żórawie.
  2. Przygotowanie projektów budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Pniewo, Steklno, Żórawie - Zmniejszenie wydatków o kwotę 150 000,00zł: Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 zadanie przygotowanie projektu uzbrojenia terenów na wschód od Jana Pawła II.
    Zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł: Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 dodanie zadania – przygotowanie projektów budowy dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach: Pniewo, Steklno, Żórawie.