Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XVIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XVIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
3/XVIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
4/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XVIII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
7/XVIII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
8/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XVIII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
12XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XVIII Załącznik nr 3 negatywnie pozytywnie Załącznik nr 1
16/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
18/XVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XVIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie Załącznik nr 2


Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wycofanie z porządku obrad tego projektu uchwały i przekazanie radnym informacji dotyczących tego, w jakich stowarzyszeniach gmina uczestniczy, jak w nich działamy, jakie są z tego korzyści i jakie są składki na poszczególne stowarzyszenia. Komisja proponuje wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dopiero po dokonaniu takiej analizy.

Załącznik nr 2 - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o rozważenie zmiany kształtu zapisów projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z propozycją komisji, przedłożoną w załączeniu, zawartą w załączniku do wniosku złożonym w dniu 28. 01. 2020 r.

Załącznik nr 3 – Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wycofanie z porządku obrad tego projektu uchwały i przekazanie radnym informacji dotyczących tego, w jakich stowarzyszeniach gmina uczestniczy, jak w nich działamy, jakie są z tego korzyści i jakie są składki na poszczególne stowarzyszenia. Komisja proponuje wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad dopiero po dokonaniu takiej analizy.