Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXXIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXIII pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie