Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-1/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-2/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXVII Komisja nie opiniowała projektu Komisja nie opiniowała projektu Komisja nie opiniowała projektu Komisja nie opiniowała projektu
7/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XXXVII pozytywnie pozytywnie Komisja wypracowała projekt uchwały pozytywnie
15/XXXVII pozytywnie Komisja nie opiniowała projektu Komisja nie opiniowała projektu pozytywnie