Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/ LVII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
7/ LVII Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/ LVII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
11/ LVII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
12/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/ LVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
16/ LVII negatywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały