Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

opinie

 

DRUK
NR
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1/LIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/LIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
3/LIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LIV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie