Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XXI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/XXI Komisja przyjęła do wiadomości Komisja przyjęła do wiadomości Komisja przyjęła do wiadomości Komisja przyjęła do wiadomości
5/XXI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
6/XXI Załącznik nr 2 pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXI Komisja nie rozpatrywała projektu uchwały Komisja nie rozpatrywała projektu uchwały Komisja nie rozpatrywała projektu uchwały Komisja nie rozpatrywała projektu uchwały
10/XXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXI nie zajęła stanowiska Załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie
12XXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie

 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wpisanie w Rozdziale 2 §7 po słowach „w terminie do” wpisać „do 30 listopada”. Komisja wnosi również, aby w §10 zmienić zapis z „Odpowiednia komisja rady miejskiej” na „Komisje stałe Rady Miejskiej”.

Załącznik nr 2 – Komisja Rewizyjna wnioskuje o uwzględnienie w rocznym „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino na rok 2021” priorytetu dotyczącego zlecenia zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt i o głoszenia otwartego konkursu ofert. Komisja wnioskuje również o to, aby w umowie z weterynarią uwzględnić możliwość sterylizacji kotów w terenie.