Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLI nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie negatywnie
5/XLI pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
6/XLI pozytywnie nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
7/XLI Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości