Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXVII Komisja nie zajęła  stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
4/XXVII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
5/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXVII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie