Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

opinie

 

DRUK
NR
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1/XLVIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do  wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
 2/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 3/XLVIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 4/XLVIII pozytywnie pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie