Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w październiku 2021 r.

22
22.10.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Cmentarz Komunalny w Gryfinie – stopień realizacji inwestycji remontowych.
25.10.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola wykonania wskazań i zaleceń nadzoru budowlanego dot. świetlic wiejskich oraz budynków GDK (komisja wyjazdowa).
26.10.2021 r.
godz. 1015
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb - NDS za okres do 30 września 2021 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
27.10.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 5. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.
 6. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.
 7. Ocena dotacji celowych udzielanych między jednostkami samorządy terytorialnego w 2020 roku.