Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w styczniu 2019 r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.01.2019 r.
godz. 1000
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Dyskusja na temat przyszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz przedstawienie harmonogramu budowy hali widowiskowo-sportowej.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.01.2019 r.
godz. 1300
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Spotkanie z sołtysami gminy Gryfino i omówienie potrzeb poszczególnych sołectw.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.01.2019 r.
godz. 800
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.01.2019 r.
godz.1200
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/238/16 z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.