Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w sierpniu 2019 r

22
22.08.2019 r.
godz. 9.00
(czwartek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2019 r.
23.08.2019 r.
godz. 10.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja na temat prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino oraz przegląd miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Gryfino.
26.08.2019r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przegląd dróg gminnych (komisja wyjazdowa).
28.08.2019r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., informacja o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego oraz potrzebach w zakresie utrzymania, remontów i systemów grzewczych budynków gminnych.