Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w czerwcu 2022 r.

22
6.06.2022 r.
godz. 800
(poniedziałek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
13.06.2022 r.
godz. 800
(poniedziałek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ciąg dalszy -II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
14.06.2022 r.
godz. 730
(wtorek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ciąg dalszy -Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2021 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
23.06.2022r.
godz. 815
(czwartek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2021r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.06.2022r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.06.2022 r.
godz. 900
(wtorek)
 Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.06.2022r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.
 4. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.