Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w styczniu 2022 r.

22
4.01.2022 r.
godz. 1300
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
(komisja zdalna)
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skarg na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino:
  1. skarga dotycząca działki nr 452/8 obręb Czepino.
  2. skarga dotycząca działki nr 143/4 obręb Daleszewo.
  3. skarga dotycząca działki nr 148/4 obręb 1 Radziszewo
  4. skarga dotycząca działki nr 275/5 obręb Gryfino 1 przy ul. Targowej.
 3. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na targowisku miejskim w Gryfinie oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 4. Przyjęcie propozycji rozpatrzenia wniosku o sprostowanie treści uzasadnienia do uchwały nr XXXI/248/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie.
 5. Wolne wnioski i informacje.
21.01.2022 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. I. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.01.2022 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o możliwości przywrócenia funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz poznanie przyczyn braku jej działalności.
25.01.2022 r.
godz. 1030.
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.01.2022 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019-2021