Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w lipcu 2020 r.

22
7.07.2020r.
godz. 13.30
(wtorek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie odmowy scalenia lokali mieszkalnych.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.
 4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino.
 5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 6. Wolne wnioski i informacje.
21.07.2020 r.
godz. 13.30
(wtorek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie odmowy scalenia lokali mieszkalnych.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.
 4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino.
 5. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 6. Wolne wnioski i informacje.
28.07.2020 r.
godz. 13.30
(wtorek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.
 4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino.
 5. Wolne wnioski i informacje.