Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w czerwcu 2023 r.

22
06.06.2023 r.
godz. 12.00
(wtorek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Aktualna sytuacja w oczyszczalni ścieków w Gryfinie – działania podejmowane i podjęte na skutek wycieku nieczystości.
 3. Wolne wnioski i informacje.
06.06.2023 r.
godz. 14.00
(wtorek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2022 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino (do 15 czerwca).
 3. Wolne wnioski i informacje
26.06.2023 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.06.2023 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
oraz
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2022 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.06.2023 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola kosztów delegacji służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Ocena działań w zakresie pozyskania siedziby dla Szkoły Muzycznej.