Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w lipcu 2021 r.

22
5.07.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zapoznanie się z gminnym zasobem mieszkaniowym – (komisja wyjazdowa).
  3. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej (harmonogram prac, komisja wyjazdowa).
  4. Wolne wnioski i informacje
8.07.2021 r.
godz. 1000
(czwartek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Informacja na temat realizacji inwestycji budowy bloku wielorodzinnego przy ul. Mazowieckiej.