Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ we wrześniu 2019 r

22
19.09.2019 r.
godz. 9.00
(czwartek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.09.2019 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. I. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przegląd dróg gminnych (komisja wyjazdowa – część II).
24.09.2019r.
godz. 8.30
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.09.2019r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. I. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
 3. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.