Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w czerwcu 2019 r

22
03.06.2019 r.
godz. 800
(poniedziałek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługo szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze.
 21.06.2019 r.
godz. 1100
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 24.06.2019 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 24.06.2019 r.
godz. 1300
(poniedziałek)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
25.06.2019 r.
godz. 830
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.