Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w marcu 2023 r.

22
24.03.2023 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3.  Stan sieci wodno - kanalizacyjnej w mieście i gminie Gryfino – stan, potrzeby, zagrożenia, perspektywy.
27.03.2023 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych.
28.03.2023 r.
godz. 10.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.03.2023 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola kosztów delegacji służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Ocena działań w zakresie pozyskania siedziby dla Szkoły Muzycznej.