Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w sierpniu 2021 r.

22
20.08.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Energetyków” – wizja lokalna, przegląd projektu, dokumentacji, wydatków, wniosków aplikacyjnych oraz informacji nt. zamierzeń inwestycyjnych dotyczących Targowiska Miejskiego w kontekście przebudowy ul. Energetyków.
23.08.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2021 roku.
24.08.2021 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2021.
25.08.2021 r.
godz. 830
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 5. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.
 6. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.
 7. Wolne wnioski i informacje.