Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w grudniu 2019 r.

22
2.12.2019 r.
godz. 1400
(poniedziałek)
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie skargi z dnia 16 września 2019 r. dotyczącej niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 20111 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 3. Wolne wnioski i informacje.
4.12.2019 r.
godz. 1400
(środa)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych oraz uniemożliwienie realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2019 r. dotyczącej niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 5. Wolne wnioski i informacje.
9.12.2019 r.
godz. 830
(poniedziałek)
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 3. Wolne wnioski i informacje.

 

 

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
 3. Kontrola legalności umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 4. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej.
 5. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
 6. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.
 7. Wolne wnioski i informacje.
13.12.2019 r.
godz. 830
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.12.2019 r.
godz. 1000
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
17.12.2019 r.
godz. 1130
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
18.12.2019 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 4. Kontrola legalności umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej.
 6. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
 7. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.
23.12.2019 r.
godz. 1330
(poniedziałek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego.
 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 4. Wolne wnioski i informacje.