Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ we wrześniu 2021 r.

22
9.09.2021 r.
godz. 1300
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i negatywne rozpatrzenia pisma z dnia 5 maja 2021 r.
 3. Zapoznanie się z wnioskiem o nadanie nazwy im. Stanisława Rzeszowskiego rondu u zbiegu ulic B. Chrobrego, Grunwaldzkiej, Szczecińskiej i Flisaczej, złożonym przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej.
 4. Wolne wnioski i informacje.
23.09.2021 r.
godz. 1400
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na przewlekłość działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie i negatywne rozpatrzenie pisma z dnia 5 maja 2021 r.
 3. Wolne wnioski i informacje.
24.09.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.09.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. I. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2021 roku.
 3. Zadania i realizacja utrzymania porządku i czystości w gminie Gryfino. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.09.2021 r.
godz. 1015
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2021.
29.09.2021 r.
godz. 830
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.
 3. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 4. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.
 5. Kontrola celowości i zasadności wydatków z budżetu Gminy na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.