Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w styczniu 2020 r.

22
16.01.2020 r.
godz. 1500
(czwartek)
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji od VIII początku kadencji do 31 grudnia 2019 r.
 5. Wolne wnioski i informacje.
24.01.2020 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zarządzanie i perspektywy na przyszłość Targowiska Miejskiego
 3. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.01.2020 r.
godz. 1000
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie Gryfińskiego Domu Kultury do ferii zimowych (komisja wyjazdowa).
 3. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.01.2020 r.
godz. 830
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.01.2020 r.
godz. 1200
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
 3. Ocena wydatków na budowę i remonty infrastruktury drogowej w roku 2019.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.