Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w kwietniu 2022 r.

22
14.04.2022 r.
godz. 1300
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie likwidacji kasy gotówkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego.
 4. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 5. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonania uchwały nr XLI/325/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 6. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma.
 7. Wolne wnioski i informacje.
22.04.2022 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Stacjonarna Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – etapy opracowań, planowane zmiany, kolejność realizacji.
 4. Przegląd stanu technicznego gminnych jednostek oświatowych oraz budynku Gryfińskiego Domu Kultury
  (komisja wyjazdowa) - dokończenie
 5. Szczecińska Kolej Metropolitarna – etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa).
25.04.2022 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja w trybie zdalnym Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności Policji na terenie gminy Gryfino za rok 2021.
26.04.2022 r.
godz. 1030
(wtorek)
Komisja w trybie zdalnym
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2022 r.
 4. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty.
27.04.2022 r.
godz. 800
(środa)
Komisja w trybie zdalnym Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.
 4. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.