Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w kwietniu 2019 r.

22
17.04.2019 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
18.04.2019 r.
godz. 900
(czwartek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się z przygotowaniami placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych oraz kąpieliska przed sezonem letnim ( komisja wyjazdowa).
23.04.2019 r.
godz. 815
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Formy współpracy i wspierania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości – współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi.
 4. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2019.
 5. Informacja na temat stanu melioracji oraz stanu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gryfino.
24.04.2019 r.
godz. 1230
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługo szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
 4. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.