Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w sierpniu 2020 r.

22
21.08.2020 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2019.
 5. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie.
 6. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego
  i socjalnego w gminie Gryfino.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 8. Zagospodarowanie gminnych pustostanów, a w szczególności Pałacyk pod Lwami, budynek po byłej Komendzie Powiatowej Policji, budynek po Powiatowym Urzędzie Pracy, budynek przepompowni (komisja wyjazdowa).
24.08.2020 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2019.
 5. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie.
 6. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino.
 7. Przegląd boisk, placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych pod względem wyposażenia i stanu technicznego (komisja wyjazdowa).
 8. Stan urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
 9. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.08.2020 r.
godz. 830
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2019.
 4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
 5. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 3/XXIV.
 6. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 4/XXIV.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 8. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2020.
26.08.2020 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019.
 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie.
 4. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino.
 5. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 6. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 7. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.
 8. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.
 9. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.