Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w maju 2019 r

22
13.05.2019 r.
godz. 1200
(poniedziałek)
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

---------------------------------
KOMISJA REWIZYJNA

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza harmonogramu budowy dróg i ulic na terenie miasta i gminy Gryfino – inwestycje drogowe.
 3. Wolne wnioski i informacje.

---------------------------------------------------------------------------------------

 1. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
 2. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 3. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
 4. Wolne wnioski i informacje.
16.05.2019 r.
godz. 1300
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprostowania treści uchwały nr XLII/428/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina.
24.05.2019 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dyskusja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony  środowiska w gminie Gryfino.
 4. Informacja na temat systemu transportu  publicznego w gminie Gryfino.
 5. Ocena stanu technicznego obiektów kultury, placów zabaw, dróg na terenie gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
27.05.2019 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przegląd gminnych obiektów kultury (komisja wyjazdowa).
28.05.2019 r.
godz. 815
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena Uchwały NR XXVI/244/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 4. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2019.
29.05.2019 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługo szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
 4. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 5. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
30.05.2019 r.
godz. 1300
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprostowania treści uchwały nr XLII/428/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina.