Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w sierpniu 2022 r.

22
18.08.2022 r.
godz. 12.00
(czwartek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wydanie opinii dotyczącej zmiany „przeznaczenia rezerwy celowej” ustalonej w budżecie gminy Gryfino Uchwałą nr XLVI/355/22 z dnia 27 stycznia 2022 roku.
19.08.2022 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Informacja na temat prac związanych z budową infrastruktury na osiedlu Taras Północ.
 4. Inwestycja Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Jana Pawła II – etap realizacji (komisja wyjazdowa).
22.08.2022 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Bieżąca informacja na temat utrzymania terenów zielonych na terenach gminy Gryfino.
23.08.2022 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty (cdn.)
 4. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2022.