Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w październiku 2020 r.

22
30.10.2020 r.
godz. 8.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI.
  4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
  5. Wykonanie nowych parkingów w roku 2020 i plany w tym zakresie na kolejne lata.
  6. Stopień realizacji inwestycji SKM.