Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w listopadzie 2020 r.

22
02.11.2020 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 4. Stan techniczny świetlic wiejskich (komisja wyjazdowa).
03.11.2020 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza informacji burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb- NDS za okres do 30 września.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i informacje.
04.11.2020 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 4. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 5. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 6. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.
 7. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.
 8. Kontrola zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 9. Wolne wnioski i informacje.
16.11.2020 r.
godz. 13.00
(poniedziałek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nienadania nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4.
 3. Wolne wnioski i informacje.
20.11.2020 r.
godz. 8.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.11.2020 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.11.2020 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.11.2020 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 4. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 5. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.
 6. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.
 7. Kontrola wydatków na działalność promocyjną gminy.