Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w marcu 2019 r.

22
20.03.2019r.
godz. 13.00
(środa)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie przekazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
22.03.2019 r.
godz. 10.00
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Dyskusja na temat przyszłości bazy lokalowej instytucji kultury w Gryfinie i rozwoju turystyki, w tym przygotowania do sezonu letniego.
 4. Informacja Burmistrza w sprawie nazwania ulic w obrębie Wełtyń II.
25.03.2019r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Zapoznanie się ze stanem urządzeń wodnokanalizacyjnych na terenie gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
26.03.2019r.
godz. 8.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Formy współpracy i wspierania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości – współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi.
27.03.2019r.
godz.8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza procedur i wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych do 30 000€ w 2028 roku.
 4. Informacja oświatowa – ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze). V. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.