Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w październiku 2022 r.

22
21.10.2022 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Budowa bloków w Nowym Czarnowie- etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.10.2022 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wykaz zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2019 -2021 (wraz z podaniem kwot), analiza i określenie potrzeb inwestycji drogowych, komisja wyjazdowa.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.10.2022 r.
godz. 9.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2022r.
26.10.2022 r.
godz. 8.00
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.
 4. Ocena kształtowania się zatrudnienia i płac w pozaoświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino w latach 2020 - 2021
 5. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania przedszkoli publicznych Gminy Gryfino w latach 2020 – 2021.