Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w czerwcu 2020 r.

22
15.06.2020 r.
godz. 1300
(poniedziałek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko.
 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie.
 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino.
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim.
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 7. Wolne wnioski i informacje.
19.06.2020 r.
godz. 1300
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.06.2020 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.06.2020 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Realizacja Budżetu Obywatelskiego za lata 2017 – 2019 i analiza jego regulaminu.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.06.2020 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Ocena wydatków na budowę i remonty infrastruktury drogowej w roku 2019.
 3. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 4. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.