Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w kwietniu 2023 r.

22
21.04.2023 r.
godz. 8.15
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Gospodarka odpadami komunalnymi – ocena finansowa i organizacyjna gminnego systemu po I kwartale 2023 r.
24.04.2023 r.
godz. 9.00
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, cd.
 4. Informacja o nowej siedzibie Szkoły Muzycznej w kwestii finansowej i organizacyjnej.
25.04.2023 r.
godz. 10.00
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb- NDS za okres do 31 marca 2023 r.
26.04.2023 r.
godz. 8.30
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola kosztów delegacji służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 4. Ocena działań w zakresie pozyskania siedziby dla Szkoły Muzycznej.