Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w maju 2022 r.

22
12.05.2022 r.
godz. 1300
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie likwidacji kasy gotówkowej w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma.
 4. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nierównego traktowania osób prowadzących działalność na targowisku miejskim w Gryfinie.
 5. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niepodjęcia działań administracyjnych wobec uchwały nr XLII/330/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora OSiR oraz na przewlekłość postępowania.
 6. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie utrudniania prowadzenia działalności na targowisku miejskim w Gryfinie.
 7. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 8. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców o remont chodnika przy ul. Flisaczej w Gryfinie.
 9. Wolne wnioski i informacje.
20.05.2022 r.
godz. 800
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Cmentarz Komunalny w Gryfinie – etap realizacji inwestycji (komisja wyjazdowa)
23.05.2022 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.05.2022 r.
godz. 1030
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Analiza współpracy Gminy Gryfino z organizacjami partnerskimi w roku 2021, koszty uczestnictwa, inicjatywy, efekty.
25.05.2022 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Ocena działalności Komisji Mieszkaniowej w latach 2019 - 2021.
 4. Kontrola Inwestycji drogowych w Gminie Gryfino w latach 2019 – 2021.

26.05.2022 r.
godz. 13.30
(czwartek)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Rozpatrzenie petycji mieszkańców dotyczącej podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niepodjęcia działań administracyjnych wobec uchwały nr XLII/330/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora OSiR oraz na przewlekłość postępowania.
 4. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie braku odpowiedzi na pisma.
 5. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nierównego traktowania osób prowadzących działalność na targowisku miejskim w Gryfinie.
 6. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie utrudniania prowadzenia działalności na targowisku miejskim w Gryfinie.
 7. Przyjęcie w formie projektu uchwały propozycji rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 8. Przedstawienie propozycji załatwienia wniosku mieszkańców o remont chodnika przy ul. Flisaczej w Gryfinie.
 9. Wolne wnioski i informacje.