Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019, obowiązująca od 1 maja oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019 [80498 bajtów]