Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2020, obowiązującej od 1 stycznia oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 [86086 bajtów]