Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Teresa Elżbieta Drążek - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i gospodarki Nieruchomościami

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1345371 bajtów]