Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Monika Kisielica - Inspektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1515233 bajtów]