Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP)

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.155.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [49245 bajtów]